Trafiksikkerhed

 

For at blive en god cyklist skal man træne. Men man skal også sætte sig ind i hvordan man træner bedst. 

 

Lyskryds, t-kryds, rundkørsler, fodgængerfelter, vejbump...

 

Ca. 40 % af alle cykleulykker sker i kryds uden lyssignal. 

 

Der er mange forhold, man skal tage hensyn til, når man færdes i trafikken. Nedenfor kan du downloade en oversigt over, hvad man skal være særlig opmærksom på i forskellige krydstyper, som findes i Svendborg Kommune.

 

Download X-oversigt          

 

 

Lovgivning

Færdselsloven er den lov der bestemmer hvordan trafikken fungerer.
I loves kapitel 7 er beskrevet hvad der er særligt for cyklister: 


https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=121716  

 

 

© Svendborg Cykelkommune. Alle rettigheder forbeholdt.