Om Svendborg Cykelkommune

 

 

Svendborg er fra naturens hånd en ideel cykelby – overkommelige afstande og mulighed for gode oplevelser undervejs i by og landskab.

 

Svendborg by og landområderne omkring rummer imidlertid også mange udfordringer for cyklisterne. Ud over det bakkede landskab, som er en attraktion i sig selv samtidig med at det udmatter cyklisten ligger der en række hindringer: mange selv større veje i by og på land mangler selvstændige cykelstier, der er stadig mange usikre og utrygge pletter på vejnettet, cykelparkeringen er mangelfuld osv. osv. 

Svendborg Kommune har søgt at sætte fokus på cyklisternes vilkår, men i perioder har muligheden for f.eks. nye stianlæg været stærkt begrænsede pga kommunens anstrengte anlægsøkonomi. Samtidig har Svendborg Kommune ikke haft en samlet politik eller strategi for prioritering af cyklisterne ift det samlede trafikbillede.

 

Svendborg Byråd har nu sat gang i en proces, hvor der sættes større fokus på cyklisternes vilkår:

Svendborg Kommune indgår sammen med en række andre syddanske og nordtyske kommuner i et EU-samarbejde om udarbejdelse af en cykelpolitik og en cykelhandlingsplan. Projektet sætter derudover ind ift børn og unges cykling og cykelpendling. Du kan læse mere om projektet Cykler Uden Grænser her:

 

www.cyklerudengraenser.eu 

 

Svendborg Byråd har sommer 2011 vedtaget en cykelpolitik og lige nu arbejdes der på en handlingsplan. Før og efter sommerferien 2011 vil der være fokus på børns cykling til skole. I efteråret planlægges en kampagne for cykling til arbejde.

 

Denne hjemmeside beskriver disse projekter, men også alle øvrige initiativer, der vedrører Svendborg som cykelkommune. Vi planlægger nye projekter, således at Svendborg Cykelkommune kan blive et vedvarende projekt.

 

 

© Svendborg Cykelkommune. Alle rettigheder forbeholdt.