Projekt Cykelfremme

 

 

På Svendborg Gymnasium har 2.t arbejdet intensivt med cykelfremme i nogle uger, efteråret 2012.

 

Det er blevet til ideer og forslag med titlerne:

Klassen er gået fordomsfrit og kritisk til opgaven og resultatet bærer præg af nytænkning og engagement. Klaus Johannesen, projektleder i Svendborg Cykelkommune, og Henrik Bojsen, COWI har hjulpet 2.t ved at introducere dem til emnet cykelfremme.

 

 

Eleverne præsenterede deres forslag og ideer for politikere fra kommunen ved formand for Kultur- og Planudvalget samt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget . Kommunen har fået et notat fra hver projektgruppe med sig hjem, for det er hensigten, at arbejdet skal anvendes som inspiration ved kommunens konkretisering af handlingsplanen for cykelfremme.

 

 

Projektforløbet er fastholdt i en lille funky cykelfilm, fotograferet og klippet af Jens Christian Kruse fra 2.t. Små interviews med eleverne afspejler refleksioner undervejs og glimt fra gruppearbejdet giver indblik i processen. To elever kommenterer på et udvalgt projekt om "Hyperskur", og deres lærer Katrine Nørskov Werngreen og udvalgsformand Bruno Hansen samler op på vinkler og resultater og sætter ord på perspektiverne i  samarbejdet lærer/elev/politiker.

 

 

 

© Svendborg Cykelkommune. Alle rettigheder forbeholdt.