Cykeløerne

 

 

Svendborg kommune udvikler cykeløprojekter på Drejø og Skarø.

 

Svendborg kommune har modtaget to bevillinger fra transportministeriets cykelpulje - ved trafikforligene 05/05- 2011 ( Dkr 1.111.000 ) og 17/11- 2011 ( Dkr 800.000) til udvikling og realisering af cykelprojekter på Drejø og Skarø.

 

Midlerne administreres af Vejdirektoratet og stilles til rådighed for Svendborg kommune.

 

 

                                           

 

Formål
Der er to hovedårsager til at Svendborg kommune vil udvikle cykelprojekter på småøerne.

 

Dels er der på øerne fredelige og smukke kommuneveje, hvor der er optimale forhold til at træne de mindste i at cykle sikkert inden de starter i skolen. Dels håber Svendborg kommune at cykelturisme og cykelinitiativer kan medvirke til at understøtte øernes udvikling og erhvervsliv.

 

Eksempelvis stiller projektet ladcykler til rådighed på de tre havne på Drejø og Skarø, således at gæstesejlere kan købe stort ind hos økøbmændene. En service for gæstesejlere og en øget omsætning i forretningerne.

 

 

Organisering af cykeløprojekterne
Svendborg kommune har taget initiativ til en følgegruppe, der skal sikre at projekterne gennemføres i en god dialog.

 

Følgegruppen har afholdt sit første møde den 2. januar 2012 på Svendborg Rådhus.

 

        

 

© Svendborg Cykelkommune. Alle rettigheder forbeholdt.