2 minus 1 veje

 

 

Trygge cykelruter

I Svendborg Kommune gør vi en masse for at  både børn og voksne kan cykle trygt til og fra arbejde, skole, fritidsaktiviteter mm. I den forbindelse er der netop etableret nye "2 minus 1" veje på flere strækninger i landdistrikt-områderne.

 

Svendborg kommune har som så mange andre kommuner med store landdistrikter en udfordring med cykeltrafikken på landet - og i særdeleshed skolevejstrafikken. Traditionelle cykelstianlæg er anlægstunge og meget bekostelige.Det er forklaringen på, at det kun i sjældne tilfælde er lykkedes at etablere cykelstier langs kommuneveje på landet igennem den sidste generation.

 

Derfor er det ønskeligt at nytænke løsningerne for at skabe gode, trygge og trafiksikre forhold for cyklisterne på landet. Projektet tager udgangspunkt i at genanvende de eksisterende kørebaner ved at etablere cykelfaciliteter. 

 

Fuld opmærksomhed fra bilister

En "2 minus 1" vej kan skabe sikre rammer for cyklister og gående. Netop sikkerheden øges markant ved etablering af "2 minus 1 veje", og vejtypen forbedrer ikke kun trygheden for cyklister - den kan også reducere antallet af ulykker der især er forårsaget af for høj hastighed.

 

Den specielle afmærkning af vejtypen gør, at man som bilist bliver udfordret på ”vanetænkningen”, og bilister tvinges til at være fuldt opmærksom og koncentreret under kørslen. 

 

Øget tryghed for cyklister er betinget af, at bilisterne placerer sig korrekt på vejtypen og kører efter de nye forhold.  

 

     
     

 

Cykling skal være både sjovt og sikkert - og det er nøglen til, at især børn får skabt sunde cykelvaner.

Gode vaner varer hele livet, og sikrer, at dit barn også som voksen finder nøglen til cykellåsen frem for bilnøglen.

 

Tillykke med jeres nye 2 minus 1 vej!

© Svendborg Cykelkommune. Alle rettigheder forbeholdt.