Vidste du, at...

 

...i Svendborg Kommunes 5. klasser bruger 85% cykelhjelm altid eller næsten altid. I 9. klasse er det kun 17%.

 

...15,4% af alle ture foretages på cykel i Svendborg Kommune. I Odense Kommune er andelen 25,5%,

 

...der i 2009 blev stjålet 80.000 cykler i Danmark?

 

...der findes ca. 5,5 mio. mennesker og ca. 4 mio. cykler i Danmark?

 

...Danskerne cykler ca. 2,3 mia. kilometer om året?

 

...Lige knap 40% af cyklisterne i Svendborg Kommune er tilfredse med omfanget af cykelstier, cykelbaner og grønne ruter.

 

...Cyklister har ca. 30 % lavere risiko for at dø i utide end ikke-cyklister?

 

...ca. 15% af danskerne kører med hjelm og ca. 85% husker lygterne?

 

...Danmark - efter Holland - er det land i EU, hvor der cykles mest?

 

...ca. 60% af alle trafikanter i Svendborg Kommune cykler dagligt eller et par gange om ugen. 

 

...67 % af danske børn under 11 år bruger cykelhjelm? 

 

 

...16 % (hver sjette) af alle ture i DK foregår på cykel?

 

...andelen af børn, der køres i bil til og fra skole, de seneste 30 år er steget med næsten 200 % på alle alderstrin?

 

... ca. 20% af børnene i 5., 7. og 9. klasse i Svendborg Kommune bliver oftest kørt i bil i skole.

 

...antallet af børn, der cykler til skole er faldet med 30 % inden for de
   seneste 15 år?

 

...41 % af drengene og 31 % af pigerne i 16-20 års alderen aldrig udøver
   fysisk aktivitet i forbindelse med den daglige transport? 

 

...45 % af alle skolebørn cykler 4-5 gange om ugen bl.a. til og fra skole?

 

...hvis man tager cyklen 2½ km til arbejde i stedet for bilen, sparer man
   miljøet for 150 kg CO2 årligt?

 

 

© Svendborg Cykelkommune. Alle rettigheder forbeholdt.